System Informacji Prawnej Legalis w pracy tłumacza

Jest kwestią oczywistą, że w codziennej pracy każdego prawnika niezwykle istotną rolę odgrywa analiza tekstów prawnych – ustaw, kodeksów, rozporządzeń itp. Równie ważne jest przy tym, aby prawnik miał na bieżąco dostęp do najbardziej aktualnych zmian tych aktów prawnych, bowiem niejednokrotnie od tego właśnie zależy „wygranie” sprawy w sądzie – radca prawny czy adwokat, odwołujący się do nieaktualnego już stanu prawnego, skazuje się wręcz na pewną kompromitację przed sędzią i stroną przeciwną.

Wobec tych właśnie potrzeb szerokiego grona prawników powstało w Polsce kilka systemów informacji prawnej (w skrócie „SIP”) – są to elektroniczne, płatne systemy, zawierające nie tylko aktualizowaną codziennie bazę polskiego (a od kilku lat również unijnego) prawodawstwa, ale także stanowiące bogate źródło orzecznictwa sądów i administracji, jak również zbiór najważniejszych, niezbędnych dla radcy czy adwokata komentarzy, monografii i piśmiennictwa. W związku z nadzwyczaj częstymi zmianami w polskim prawie, SIP stały się po prostu niezastąpionym, podstawowym narzędziem pracy w każdej kancelarii prawnej.

SIP przydatny również dla tłumacza? – Tak!

Po tym krótkim wprowadzeniu, warto obecnie odpowiedzieć na właściwe pytanie – w jaki sposób systemy informacji prawnej mogłyby stać się również przydatne w pracy tłumacza języka niemieckiego? Otóż, należy podkreślić, że mowa tu przede wszystkim o tych tłumaczach, którzy specjalizują się w tłumaczeniu tekstów prawnych i prawniczych i/lub są tłumaczami przysięgłymi. To oni bowiem w swojej codziennej pracy często napotykają na trudności związane z poprawnym przetłumaczeniem skomplikowanych, swoistych dla polskiego systemu prawnego słów i zwrotów „prawniczego slangu” i właśnie dlatego powinni zapoznać się z ofertą systemu informacji prawnej Legalis.

SIP Legalis z modułem „Translator”

Wśród istniejącej na polskim rynku konkurencyjnej oferty różnych SIP, naszym zdaniem właśnie Legalis zasługuje na szczególną uwagę tłumaczy, ponieważ jako jedyny- na chwilę pisania niniejszego artykułu – zawiera niezwykle pomocne dla nich narzędzie pracy. Mowa tu o module „Translator”. Znajduje się on na głównej stronie Legalisa, w dziale „Moduły specjalistyczne”, tak jak to pokazano poniżej:

Podsumowanie – zalety i wady Legalisa z perspektywy tłumacza

Jeżeli chodzi o „minusy” SIP Legalis z perspektywy tłumacza, to warto zaznaczyć, że w systemie tym znajdziemy wprawdzie, tak jak wyżej wspomniano, dużą bazę przetłumaczonych aktów prawnych, ale ich bieżąca aktualizacja następuje z pewnym opóźnieniem w stosunku do dynamicznie zmieniającego się polskiego prawodawstwa. Innymi słowy – na przetłumaczenie najnowszych nowelizacji polskich aktów prawnych trzeba zwykle trochę poczekać. Drugą kwestią jest oczywiście ograniczona liczba przetłumaczonych aktów prawnych – w Legalisie nie wszystkie dokumenty w języku polskim mają swoje odpowiedniki w językach obcych, ponieważ np. mniej znane i stosowane rozporządzenia nie są po prostu tłumaczone przez ekspertów Legalisa. Jest to jednak, według naszej oceny, mimo wszystko bogaty zbiór, podobnie jak dział „Wzory pism i umów”, a główną zaletą jest tu przede wszystkim stałe uzupełnianie zasobów. W tym to właśnie aspekcie Legalis ma tak ogromną przewagę nad wszelkimi dostępnymi na rynku tłumaczeniami polskich aktów prawnych w formie książkowej – szybkie wyszukiwanie, stała aktualizacja, stosunkowo duży zasób oraz możliwość korzystania z tego systemu wszędzie tam, gdzie użytkownik posiada dostęp do Internetu i może zalogować się na swoje konto, to główne, naszym zdaniem, zalety korzystania z Legalisa, dla których warto zastanowić się nad jego kupnem.

5/5 - (3 votes)